Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dit sluit niet uit dat er toch incorrecte of onvolledige informatie te vinden kan zijn. De informatie op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Gyn at Lophem kan deze informatie steeds zonder voorafgaande aankondiging wijzigen of verwijderen.

De publicaties of informatie op deze website zijn - tenzij anders vermeld - eigendom van Gyn at Lophem en/of AZ Delta. De gegevens en het beeldmateriaal mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd naar derden. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van Gyn at Lophem. Alle teksten, foto’s of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht.

Aansprakelijkheid

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is zuiver informatief, indicatief, niet gericht aan individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen.

Gyn at Lophem of AZ Delta kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).

Op deze website staan links of verwijzingen naar andere websites, die niet onder toezicht van Gyn at Lophem of AZ Delta staan. Gyn at Lophem of AZ Delta dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de externe websites.

Cookies

Cookies worden gebruikt om uw bezoek aan een website te verbeteren en om bepaalde diensten aan te bieden. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.

© 2019 Gyn at Lophem - privacybeleid - impressed?